Almanca Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları


Almanca Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları
Almanca Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları

Almanca Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları


         TÜRKÇE                      ALMANCA        
  
birinci                   
ikinci
üçüncü
dördüncü
beşinci
altıncı
yedinci
sekizinci
dokuzuncu
onuncu
on birinci
on ikinci
on üçüncü
on dördüncü
on beşinci
on altıncı
on yedinci
on sekizinci
on dokuzuncu
yirminci
yirmi beşinci
otuzuncu
kırkıncı
ellinci
altmışıncı
yetmişinci
sekseninci
doksanıncı
yüzüncü
bininci
bir milyonuncu
zuerst
zweite
dritte
vierte
fünfte
sechste
siebte
achte
neunte
zehntel
elfter
zwölfte
dreizehnten
vierzehnten
fünfzehnten
sechzehnten
siebzehnten
achtzehnten
neunzehnten
zwanzigste
fünfundzwanzigsten
dreißigste
vierzigste
fünfzigste
sechzigste
siebzigste
achtzigste
neunzigste
hundertstel
tausendstel
ein millionstel


#etiketler
Almanca Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları,
Almanca Sıra Sayıları,
Deutsche Folgenummern,
Sayılar,
Almanca,Yorumlar

Yorum Gönder