İspanyolca Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları

 

İspanyolca Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları


İspanyolca Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları


         TÜRKÇE              İSPANYOLCA    
  
birinci                   
ikinci
üçüncü
dördüncü
beşinci
altıncı
yedinci
sekizinci
dokuzuncu
onuncu
on birinci
on ikinci
on üçüncü
on dördüncü
on beşinci
on altıncı
on yedinci
on sekizinci
on dokuzuncu
yirminci
yirmi beşinci
otuzuncu
kırkıncı
ellinci
altmışıncı
yetmişinci
sekseninci
doksanıncı
yüzüncü
bininci
bir milyonuncu
primero
segundo
tercero
cuarto
quinto
sexto
séptimo
octavo
noveno
décimo
undécimo
duodécimo
decimotercero
decimocuarto
decimoquinto
decimosexto
decimoséptimo
decimoctavo
decimonoveno
vigésimo
vigésimo quinto
trigésimo
cuadragésimo
quincuagésimo
sexagésimo
septuagésimo
dieciocho
nonagésimo
centésimo
milésimo
una millonésima

etiketler
İspanyolca Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları,
İspanyolca Sıra Sayıları,
Sayılar,
İspanyolca,


Yorumlar

Yorum Gönder