1'den 100'e Kadar Rusça Sayıların Okunuşu Ve Yazılışı

 

1'den 100'e Kadar Rusça Sayıların Okunuşu Ve Yazılışı
1'den 100'e Kadar Rusça Sayıların Okunuşu Ve Yazılışı

1'den 100'e Kadar Rusça Sayıların Okunuşu Ve Yazılışı


    TÜRKÇE                       RUSÇA   
Sıfır                                    
Bir
İki
Üç
Dört
Beş
Altı
Yedi
Sekiz
Dokuz
On
On bir
On iki
On üç
On dört
On beş
On altı
On yedi
On sekiz
On dokuz
Yirmi
Yirmi bir
Yirmi iki
Yirmi üç
Yirmi dört
Yirmi beş
Yirmi altı
Yirmi yedi
Yirmi sekiz
Yirmi dokuz
Otuz
Otuz bir
Otuz iki
Otuz üç
Otuz dört
Otuz beş
Otuz altı
Otuz yedi
Otuz sekiz
Otuz dokuz
Kırk
Kırk bir
Kırk iki
Kırk üç
Kırk dört
Kırk beş
Kırk altı
Kırk yedi
Kırk sekiz
Kırk dokuz
Elli
Elli bir
Elli iki
Elli üç
Elli dört
Elli beş
Elli altı
Elli yedi
Elli sekiz
Elli dokuz
Altmış
Altmış bir
Altmış iki
Altmış üç
Altmış dört
Altmış beş
Altmış altı
Altmış yedi
Altmış sekiz
Altmış dokuz
Yetmiş
Yetmiş bir
Yetmiş iki
Yetmiş üç
Yetmiş dört
Yetmiş beş
Yetmiş altı
Yetmiş yedi
Yetmiş sekiz
Yetmiş dokuz
Seksen
Seksen bir
Seksen iki
Seksen üç
Seksen dört
Seksen beş
Seksen altı
Seksen yedi
Seksen sekiz
Seksen dokuz
Doksan
Doksan bir
Doksan iki
Doksan üç
Doksan dört
Doksan beş
Doksan altı
Doksan yedi
Doksan sekiz
Doksan dokuz
Yüz
Нуль
Один
Два
Три
Четыре
Пять
Шесть
Семь
Восемь
Девять
Фронт
Одиннадцать
Двенадцать
Внешний интерфейс
Четырнадцать
Пятнадцать
Шестнадцать
Семнадцать
18
19
Двадцать
21
Двадцать два
Двадцать три
Двадцать четыре
Двадцать пять
Двадцать шесть
Двадцать семь
Двадцать восемь
Двадцать девять
30
Тридцать один
Тридцать два
Тридцать три
Тридцать четыре
Тридцать пять
Тридцать шесть
Тридцать семь
Тридцать восемь
Тридцать девять
Сорок
Сорок один
Сорок два
Сорок три
Сорок четыре
Сорок пять
Сорок шесть
Сорок семь
Сорок восемь
Сорок девять
Пятьдесят
Пятьдесят один
Пятьдесят два
Пятьдесят три
Пятьдесят четыре
Пятьдесят пять
Пятьдесят шесть
Пятьдесят семь
Пятьдесят восемь
Пятьдесят девять
Шестьдесят
Шестьдесят один
Шестьдесят два
Шестьдесят три
Шестьдесят четыре
Шестьдесят пять
Шестьдесят шесть
Шестьдесят семь
Шестьдесят восемь
Шестьдесят девять
Семьдесят
Семьдесят один
Семьдесят два
Семьдесят три
Семьдесят четыре
Семьдесят пять
Семьдесят шесть
Семьдесят семь
Семьдесят восемь
Семьдесят девять
Восемьдесят
Восемьдесят один
Восемьдесят два
Восемьдесят три
Восемьдесят четыре
Восемьдесят пять
Восемьдесят шесть
Восемьдесят семь
Восемьдесят восемь
Восемьдесят девять
Девяносто
Девяносто один
Девяносто два
Девяносто три
Девяносто четыре
Девяносто пять
Девяносто шесть
Девяносто семь
Девяносто восемь
Девяносто девять
Лицоetiketler
1'den 100'e Kadar Rusça Sayıların Okunuşu Ve Yazılışı,
Rusça Sayılar,
Rusça Kelimeler,
Rusça,

Yorumlar

  1. 1'den 100'e Kadar Rusça Sayıların Okunuşu Ve Yazılışı

    YanıtlaSil

Yorum Gönder