Rusça Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları

 

Rusça Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları
Rusça Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları

Rusça Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları


         TÜRKÇE                  RUSÇA    
  
birinci                   
ikinci
üçüncü
dördüncü
beşinci
altıncı
yedinci
sekizinci
dokuzuncu
onuncu
on birinci
on ikinci
on üçüncü
on dördüncü
on beşinci
on altıncı
on yedinci
on sekizinci
on dokuzuncu
yirminci
yirmi beşinci
otuzuncu
kırkıncı
ellinci
altmışıncı
yetmişinci
sekseninci
doksanıncı
yüzüncü
bininci
bir milyonuncu
первый
второй
в третьих
четвертый
пятый
шестой
седьмой
восьмой
девятый
десятый
одиннадцатый
двенадцатый
тринадцатый
четырнадцатый
пятнадцатый
шестнадцатый
семнадцатый
восемнадцатый
девятнадцатый
двадцатый
двадцать пятый
тридцатый
сороковой
пятидесятый
шестидесятый
семидесятый
восьмидесятый
девяностый
сотый
тысячный
одна миллионная

etiketler
Rusça Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları,
Rusça Sıra Sayıları,
Rusça Kelimeler,
Rusça,

Yorumlar

Yorum Gönder